สิทธิประโยชน์ข้าราชการตำรวจทั่วประเทศ

41

ข้าราชการตำรวจ

  1. รางวัลถ้วย Top Cop จาก ผบ.ตร. สำหรับผู้ชนะเลิศการแข่งขัน 1, 2 และ 3
  2. ได้ของที่ระลึกจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  3. ส่วนลด 10 % โรงแรมนายร้อยตำรวจ เป็นเวลา 1 ปี
  4. ใบประกาศเกียรติคุณผู้เข้าร่วมการแข่งขัน

ค่าใช้จ่าย : ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ถ้วย Top Cop จาก ผบ.ตร.

20

แสดงความคิดเห็น

ส่งต่อให้เพื่อน